Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 04.12.08.


100/08 Arealdelen i kommuneplanen. Godkjenning.

Ordføraren si innleiing.

Plansjef Arne I Lerum si innleiing.

Torunn Løne Vinje sin gjennomgang av planen

Arne Lerum oppføljing

Spørsmålrunde. Fyrst ut Erling Vigdal.

Generell debatt del 1

Generell debatt del 2101/08 Høyring - Jordvernstrategi - strategi for fylkeslandbruksstyret og Fylkesmannen sitt arbeid med arealforvaltning og jordvern.


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare