Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 05.03.09..09/09 Butikktilbodet på Veitastrond.

10/09 Gaupne hotell. Finansiering.

11/09 Sogn Skisenter BA. Finansiering.

12/09 Verneplan for Breheimen - Mørkridsdalen. Uttale

13/09 Plan for skulefritidsordninga (SFO) i Luster kommune 2009-13.

14/09 Budsjettregulering; Innfasing av "krisepakka" - prioritering av tiltak på kommunevegen Sterri – Hauge.

15/09 Bygging av nye omsorgsbustader i Gaupne.

16/09 Referat- og drøftingssaker. .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare