Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 18.06.09..41/09 Kulturskulen i Sogn – distriktsmusikarordninga.

42/09 Invitasjon til deltaking i realisering av Lærdal Skeiseanlegg.

43/09 Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse 2010-13. Uttale.

44/09 Kommunalt driftstilskot til De Heibergske samlingar - Sogn Folkemuseum.

45/09 Kommunal plan for entreprenørskap i Luster 2009-12.

46/09 Ny barnehage i Gaupne. Godkjenning av justert kostnadsramme.

47/09 Utviding av Gaupne skule.

48/09 Sanitæranlegg og utviding av parkeringsplass Krossen på Mollandsmarki mv.

49/09 Luster kommune - røyking på arbeidsplassen mv.

50/09 Arentzbu Turisthytte -forslag om fredning. Uttale.

51/09 Luster kommune sin næringspolitikk.

52/09 Referat- og drøftingssaker.

.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare