Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 24.09.09.55/09 Luster kommune sitt reglement for finansforvaltning

56/09 Finansforvaltninga i Luster kommune

57/09 Bestilling av forvaltningsrevisjon

58/09 Drægnismorki - frivillig vern av barskog. Høyringssak.

59/09 Arealsituasjon uteområde ved Hafslo barnehage og Hafslo barne- og ungdomsskule.

60/09 Luster Bad - regionalt symje- og badeanlegg. Godkjenning av forprosjekt mv del 1

60/09 Luster Bad - del 2

54/09 Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre i Luster skuleåret 2008 - 2009.

61/09 Reguleringsendring Gaupne sentrum.

62/09 Reguleringsframlegg Kvitevollen.

63/09 Reguleringsframlegg bustadfelt Alme på Hafslo.

64/09 Helse- og omsorgsplan for Luster kommune for 2010 - 2021

65/09 Handlingsprogram for fylkesvegnettet 2010 - 13 (19) - uttale

66/09 Kommunal plan for lokale kulturhus 2010 - 2021.

67/09 Referat- og drøftingssaker .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare