Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 18.02.10.2/10 Oppfølging og evaluering av styringsmål i Luster kommune.Forvaltningsrevisjonsprosjekt

3/10 Kontrollutvalet - årsmelding for 2009

4/10 Konsesjonskraft 2010.

5/10 Leiketilbod ved Veitastrond skule

6/10 Viki Camping ved Berit og Svein Arne Næss. Søknad om finansiering

7/10 Blanderiet AS. Søknad om finansiering.

8/10 Referat- og drøftingssaker .
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare