Radio Luster
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 23.09.10.47/10 Tilstandsrapport for grunnskulen i Luster 2010.
48/10 Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre i Luster skuleåret 2009/2010.
49/10 Trygve Harry Veum. Prioritetsvik.
50/10 Naturarven som verdiskapar. 
51/10 Regional plan med tema knytt til vasskraftutbygging – høyring.
52/10 Utbygging av Krekavegen – Byggjerekneskap.
53/10 Jostedalsbreen nasjonalpark - framlegg på styremedlem og varamedlem.
54/10 Val av møtefullmektigar i forliksrådet for perioden 2010-2011.
55/10 Tal medlemer i kommunestyret frå valet 2011.
56/10 Referat- og drøftingssaker.::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare