Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 25.11.10.65/10 Selskapskontroll.

66/10 Hafslo barne- og ungdomsskule – arealvurdering.

67/10 Rassikringstiltak i Luster kommune. Godkjenning av kostnadsoverslag og finansiering.

68/10 Beredskapsplan 2010.

69/10 Brannteknisk tiltaksplan, Solvorn Brannsikring av verneverdig trehusbebyggelse i Solvorn.

70/10 Nasjonalparkstyre for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - framlegg på styremedlem og varamedlem.

71/10 Avtale mellom Subsea 7 Norway og Luster kommune. 

72/10 Referat- og drøftingssaker.

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare