Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 26.05.11..


23/11 Årsrapport og rekneskap 2010 for Luster kommune
24/11 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2011. Budsjettendringar 2011
25/11 Drøftingsnotat: Luster bad/Luster ungdomsskule – fjernvarme frå bioenergianlegg 
26/11 Sogn kulturskule – justert samarbeidsavtale
27/11 Distriktsmedisinsk senter (DMS) Sogn invitasjon til deltaking i prosess
28/11 Samhandlingsreforma deltaking i felles samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane
29/11 Reguleringsendring ambulansegarasje
30/11 Luster sogelag søknad om tilskot til mulegheitsstudium "Nasjonalt dokumentasjonssenter for husmannsvesenet i Noreg"
31/11 Naturinformasjon i samband med det nye verneområdet i Breheimen - Mørkridsdalen
32/11 Referat og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare