Radio Luster
lokalpolitikkHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 20.10.11.59/11 Godkjenning av kommunestyre- og fylkestingsvalet 2011

60/11 Val av formannskap 2011-15.

61/11 Val av ordførar 200-2015

62/11 Val av varaordførar 2011-2015

63/11 Val av utsendingar til KS-Sogn og Fjordane sitt fylkesmøte

64/11 Val av plan- og forvaltningsstyret 2011-15

65/11 Val av administrasjonsutval 2011-15.

66/11 Val av valnemnd hausten 2011

67/11 Val av mellombels komitè-vurdering av nytt reglement tilskot til kulturføremål

::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::


Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare