Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 16.12.08.


Utdeling av kulturpris
Utdeling av pris for beste stil
103 Barnehagevedtekter - justering.
104 Plan for forvaltningsrevisjon 2009 - 2011.
105 Plan for selskapskontroll 2009 - 2011.
106 Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet.
107 Reguleringsplan for Skjolden brygge og cruisebåtkai.
108 Forvaltningsplan for rovvilt i Region 1 - høyringsuttale.
109 Revisjon av tiltaksstrategi for bruk av SMIL og NMSK, 2009 - 2012.
110 Små stillingar og uønska deltid i pleie- og omsorgssektoren.
111 Stabilisering og rekruttering av legar.
112 Fjordstova AS ved interimstyret for Skjolden Næringspark. Søknad om finansiering. Del 1
112 Fjordstova AS ved interimstyret for Skjolden Næringspark. Søknad om finansiering.Del 2
113 Tørvis bre-,ski- og fjordhotell. Søknad om finansiering.
114 Avgifter og betalingssatsar for 2009.
115 Budsjett 2009, økonomiplan 2009-2012, planleggingsprogram 2009-2012. Del 1
115 Budsjett 2009, økonomiplan 2009-2012, planleggingsprogram 2009-2012. Del 2
116 Referat- og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare