Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 25.09.08.69/08 Årsmelding for Ungdommen sitt kommunestyre skuleåret 2007 - 2008.

70/08 Reguleringsframlegg for Bukti i Gaupne.

71/08 Reguleringsendring Hestnes - busshaldeplass.

72/08 Organisering og utvikling av brannordninga i Luster kommune.

73/08 Justering av reglane for lån og tilskot til landbruksføremål.

74/08 Forbygging mot Vetlegrovi i Solvorn - finansiering, skjemavedtak.

75/08 Byggjesteg 2 ved Arbeids- og treningssenteret (ATS).

76/08 Brødrene Flåten AS. Søknad om finansiering.

77/08 Referat- og drøftingssaker.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare