Radio Luster
.
lokalpolitikk


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 29.05.08.

Dei 4 fyrste sakene har me ikkje opptak av grunna dataproblem.

44/08 HMT årsrapport 2007.
45/08 Årsrekneskap og årsmelding for Luster kommune 2007.
46/08 Årsmelding for kontrollutvalet 2007.
47/08 Sal av Stokkenes skulehus.


48/08 Framtidig barnehagetilbod på Hafslo.

49/08 Reguleringsplan for Høyheimsvik.

50/08 Cruisekai Skjolden. Finansiering.

51/08 Oppretting av Folkehelse- og Politiråd i Luster kommune.

52/08 Ruspolitisk handlingsplan 2008 – 2011. del 1

52/08 Ruspolitisk handlingsplan 2008 – 2011. del 2

52/08 Ruspolitisk handlingsplan 2008 – 2011. del 3

53/08 Rekneskapsrapport 1. tertial 2008/budsjettendringar.

54/08 Referat- og drøftingssaker.


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare