RADIO LUSTER


Her finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 13.12.07.120/07 Val av forliksråd for perioden.

121/07 Framlegg på val av skjønsmenn.

122/07 Reguleringsframlegg for Hestneset felt E.

123/07 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 - 19.

124/07 Tilskot til kulturføremål 2008 - 2011, nytt reglement.

125/07 Ny veterinærordning frå 01.01.2008.

126/07 Forskottering av Rv. 55 Gullringen.

127/07 Avgifter og betalingssatsar for 2008.

128/07 Budsjett 2008, økonomiplan 2008 - 2011, Planleggingsprogram 2008-2011 del 1.

128/07 Budsjett 2008, økonomiplan 2008 - 2011, Planleggingsprogram 2008-2011 del2.

128/07 Budsjett 2008, økonomiplan 2008 - 2011, Planleggingsprogram 2008-2011 del3.

129/07 Referat- og drøftingssaker.Sakspapir her

counter


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

Attendemeldingar til webansvarleg Finn Skare