RADIO LUSTERHer finn du Torodd Urnes og Ivar Kvalen sine innlegg etter at Urnes vart vald til ordførar med stemmetalet Urnes 15, Kvalen 14 i kommunestyret den 18.10.07.
Sidan dette var konstituerande møte som i hovudsak bestod seg av skriftelege val var det ikkje metir å legge ut denne gongen Nytt møte vert den 25.10 kl 13.30. Også dette møtet vert lagt ut på nett etter sending.

Torodd Urnes

Ivar Kvalen


::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare