RADIO LUSTERHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 20.09.07.


71/07 Reguleringsendring - Hafslo gnr.155 bnr. 13. Deling av grunneigedom til bustadtomt.

72/07 Reguleringsplan hyttefelt Hamragåta.

73/07 Dimensjonering av legetenesta på sjukeheimane.

74/07 Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre skuleåret 2006 - 2007.

75/07 Justering av politisk delegeringsreglement.

76/07 Søknad om status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby.

77/07 Småkraftubygging i Luster kommune. Engjadalselvi kraftverk del 1 før pause

77/07 Småkraftubygging i Luster kommune. Engjadalselvi kraftverk del 2 etter pause

78/07 Offentleg høyring - søknad om konsesjon for bygging av Døsjagrovi kraftverk. Uttale frå Luster kommune.

79/07 Søknad om kommunal overtaking av vegen Øyna – Fruli.

80/07 Ornes Båtbyggeri AS. Søknad om finansiering.

81/07 Opprydding av næringsområde i Gaupne.

82/07 AS Vinmonopolet. Søknad om salsløyve.

83/07 Referat- og drøftingssaker.
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare