RADIO LUSTERHer finn du innlegga i dei einskilde sakene i kommunestyret den 21.06.07.60/07 Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer av organisk opphav

61/07 Forskrift om bandtvang for hund i Luster kommune

62/07 Sal av konsesjonskraft 2008

63/07 Bolstad barnehage - ombygging Justering av kostnadsramme

64/07 Søknad om kommunal overtaking av vegen Øyna - Fruli

65/07 Kommunal deltaking i www.styrevervregisteret.no

66/07 Dalsøren camping. Søknad om finansiering.

68/07 Sal av av eigedom 148/29, Hafslo.

69/07 Kjøp av eigedommen 148/22 på Hafslo

67/07 Referat- og drøftingssaker
::: Made with CoffeeCup : Web Design Software & Website Hosting :::

webansvarleg Finn Skare